به زعم من،شاید توئیتر تبدیل به حیات خلوتی برای کری خوانی های سیاسیون و ایجاد جریانات و اتفاقات نسبتا با دامنه ی وسیع شده است….

به زعم من توئیتر و در کل مجاز، بسترمناسبی برای گفتمان های سیاسی نمی باشد وشاید بیشتر شبیه یک سرگرمی برای ایجاد برخی جریانات پایدار و ناپایدار سیاسی برای سیاسیون شده است

ونکته جالب این که در برخی کشورها همانند ایران سیاسیون توئیتر را بستر مناسبی برای مردم نمیدانند  وآن را فیلتر می کنند،در حالی که خود در آن نه تنها حضور داشته بلکه فعالیت بسیاری نیز دارند….

….(قانون گریزی توسط قانون گذاران) !!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.