به زعم من یکی از ویژگی های فضای مدرن سایبر(فضای مجازی)محدود کردن فکر و اندیشه آدمی است،به گونه ای که مثلا در همین شبکه ۱۴۰کاراکتری توئیتر به ذهن آدمی حکمرانی میکند و فرمان میدهد که تو آن اندازه که من به تو ظرفیت و گنجایش میدهم باید بیندیشی،نمیتوانی فراتراز چیزی که من به تو میگویم بیندیشی.

واین میشود که ذهن آدمی افکار و اندیشه های بسیار و والا و ارزشمند خود را باید محدود به ۱۴۰کاراکتر یا ۲۸۰کاراکتر محدود کند وبه طور طبیعی از افکار و اندیشه ها و مطالب و یادداشت های عمیق بی بهره می ماند….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.