محمدحسین درخشان سامانی،کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات،دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، پژوهشگر حوزه مطالعات خانواده و زنان

محمدحسین درخشان سامانی

عضو اسبق کنگره ملی همفکری بسیج دانش آموزی کشور

عضو اسبق مجمع علویون استان چهارمحال و بختیاری

مهارت های من:
مکالمه زبان عربی ۵۰%
بازاریاب نئو مارکتینگ ۵۰%
ICDL 1&2 ۵۰%
مدیریت پیج و کانال ۷۰%
مجری گری ۶۰%